drKamil Pietrasik
język: polski
PL
|język: English
EN
O MNIE   GALERIA   OPINIE PACJENTÓW   CENNIK
CHIRURGIA RĘKI
Uszkodzenia nerwów obwodowych kończyn górnych są najczęściej spowodowane urazem.
W jego wyniku dochodzi do całkowitego lub częściowego przerwania ciągłości nerwu co powoduje zaburzenie jego funkcji czuciowej i/lub ruchowej.

Istnieją także dysfunkcje nerwów spowodowane uciskiem (neuropraxis), kiedy to ciągłość nerwu jest zachowana lub przerwaniem samych włókien nerwowych (axonotmesis) przy zachowanej ciągłości osłonek nerwowych.

Po całkowitym przecięciu nerwu degeneracji ulegają pęczki znajdujące się obwodowo w stosunku do miejsca urazu. Zakończenia nerwowe w kikucie bliższym przeżywają i mogą zostać wykorzystane w procesie naprawy nerwu. Warunkiem zajścia tego procesu jest brak ubytku nerwu lub tkanek bliznowatych, uniemożliwiających przechodzenie włókien nerwowych między kikutami czyli tzw. właściwa adaptacja.

W przypadku gdy pierwotne zeszycie kikutów nerwu nie jest możliwe, wykonuje się wtórną jego naprawę. Leczenie operacyjne polega na odtworzeniu ciągłości nerwu przez jego zeszycie lub w przypadku braku takiej możliwości uzupełnienie ubytku przeszczepami nerwu łydkowego.

Operację przeprowadza się w blokadzie splotu ramiennego i niedokrwieniu kończyny mankietem pneumatycznym. Dokładna adaptacja pęczków i ich właściwe zeszycie wykonywane pod mikroskopem jest najważniejszym choć nie jedynym czynnikiem decydującym o powodzeniu leczenia.

W wyniku przeprowadzonego zabiegu stworzone zostają warunki anatomiczne do regeneracji nerwu, co nie jest tożsame z powrotem jego funkcji. Wiadomo iż tempo regeneracji włókien nerwowych u osób przed 40 r. ż., niepalących papierosów, wynosi 1 mm/dobę. Tak więc proces regeneracji nerwu uzależniony jest od poziomu uszkodzenia i może trwać od 8-12 miesięcy. Mimo najlepiej przeprowadzonego zabiegu i dokładnej adaptacji pęczków nerwowych, odtworzona funkcja nerwu nigdy nie będzie tak dobra jak przed urazem. Może okazać się też, że przywrócenie funkcji uszkodzonego nerwu jest niemożliwe. Generalnie przyjmuje się zasadę, że uszkodzenia bardziej obwodowe u osób młodych i niepalących rokują lepiej.

Zarówno w okresie przedoperacyjnym jak i pooperacyjnym niezwykle istotna jest fizjoterapia przeprowadzona przez osobę posiadającą doświadczenie w rehabilitacji ręki.

Powyższa prezentacja jest tylko skrótową informacją i nie zastępuje konsultacji medycznej.

InstagramFaceBook
Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.